0902 900 381

CÔNG TY CỔ PHẦN THẠCH CAO MINH CHÂU
Điện thoại : 0902 900 381
Địa chỉ      :  530 Kinh Dương Vương, P. An Lạc A, Q.Bình Tân , TP. Hồ Chí Minh
Website    : https://vachnganthachcaotphcm.com
Email        : thachcaominhchau@gmail.com
Facecbook: https://www.facebook.com/tranthachcaogiaretphcm1/